Szukaj OK

Jak segregować odpady?

Podstawową zasadą dotyczącą wszystkich segregowanych przez nas opakowań jest - ZGNIATANIE! Dzięki temu zmniejszamy ich objętość więcej się ich zmieści w pojemniku! Szczegółowo sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. - patrz: Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1858

PAPIER - pojemnik niebieski

wrzucamy:
 • gazety
 • książki i inny papier
 • tekturę
 • worki papierowe
 • ścinki drukarskie
 • opakowania wielomateriałowe typu tetrapak (kartony po płynnej żywności) - powinny być opróżnione
nie można wrzucać:
 • opakowań z jakąkolwiek zawartością
 • lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych
 • tapet
 • kalki
 • zatłuszczonego papieru
Dlaczego segreujemy papier?

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE - pojemnik żółty

wrzucamy:
 • puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET)
 • puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np.: po szamponach, płynach)
 • plastikowe opakowania po żywności (np.: po jogurtach, masłach)
 • folie i torebki z tworzyw sztucznych
 • czyste kanistry plastikowe
 • opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka, folie, itp)
nie można wrzucać:
 • opakowań po medykamentach
 • opakowań i butelek po olejach i smarach
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych
Dlaczego segregujemy tworzywa sztuczne i metale?

ELEKTROŚMIECI

można:
 • bezpłatnie oddać je do specjalnie wyznaczonych punktów zbierania na terenie gminy (dzielnicy) - najdogodniejszą lokalizację znajdziesz na stronie www.elektroeko.pl
 • bezpłatnie oddać je w sklepie, jeśli kupujesz nowe urządzenie tego samego typu (w stosunku 1:1 np. telewizor za telewizor, świetlówkę za świetlówkę)

SZKŁO - pojemnik zielony

wrzucamy szkło opakowaniowe:
 • butelki szklane
 • słoiki
 • opakowania szklane po przetworach
 • szkło po dodatkach używanych w kuchni (majonez, musztarda)
 • butelki po napojach (soki, woda, alkohole) oraz uszkodzone ich części
 • inne opakowania szklane
nie można wrzucać:
 • szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe)
 • szkła zbrojonego
 • luster - mają inną temperaturę topnienia od szkła opakowaniowego i nie stopią się razem z butelkami i słoikami)
 • szklanek, kieliszków
 • szkła kryształowego
 • naczyń żaroodpornych
 • ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, talerze)
 • żarówek, świetlówek
 • kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości
Dlaczego segregujemy szkło?

BIO ODPADY - pojemnik brązowe

Do pojemników na odpady kuchenne wrzucamy:

 • resztki żywności
 • przeterminowaną żywność
 • obierki z owoców i warzyw
 • skorupki jaj
 • fusy po kawie i herbacie

Do pojemników na odpady zielone wrzucamy:

 • skoszoną trawę
 • liście
 • drobne gałęzie
 • trociny

ODPADY BYTOWE - pojemnik czarny/szary

Do czarnych pojemników należy teraz wrzucać tylko odpady, które nie nadają się do recyklingu.